Różnorodność

23 czerwca 2022


od 10:00 do 14:00

Obora/k Lubina Centrum Szkutnik Lubińska 36a, 59-335 Lubin

– przemyślana strategia czy zbędne zamieszanie?

Zarejestruj się

Zapisz się na webinar!

W trakcie webinarium przedstawimy praktyki firm doświadczonych w zatrudnianiu cudzoziemców oraz stosowane przez nich aktualne rozwiązania wspierające włączanie uchodźców z Ukrainy w ich środowiska pracy.

W rozmowie z konsultantką emigracyjną, Ukrainką, omówimy wyzwania przed jakimi stają uchodźcy szukający pracy.


Zaproszona psycholożka poruszy psychologiczne aspekty odnajdowania się w nowej rzeczywistości Polaków i Ukraińców.


Prawniczki z kancelarii PCS Littler omówią prawne aspekty zatrudnienia cudzoziemców (specustawa).

Zapraszamy!

AGENDA

9:30 - 10:00

Rejestracja

10:00 - 10:25

Powitanie

Beata Staszków


Małgorzata Tomasik
Rada Programowa, Inicjatywa Razem Dla Różnorodności w Biznesie

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

10:25 - 11:10

Panel: Różnorodność w biznesie – przemyślana strategia czy przejściowa moda?

Joanna Kaczmarek – JaroszMagdalena Wróbel

Dyrektor ds. sprzedaży w PKO Banku Polskim

Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, KGHM Polska Miedź S.A.

Członek Rady Programowej HR Data Club

Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce oddział Legnica

Prowadząca:

Beata Bukowska
Partner firmy Inwenta;

Inicjatywa Razem dla Różnorodności w Biznesie

Prezes Zarządu firmy Mine Master Sp. z o.o.

Bohdan Pecuszok
Jerzy Nadolny11:10 - 11:30 AM

Fundacja Integralia - tworzymy przestrzeń współpracy

Daria Uljanicka

Członkini Zarządu Fundacji Grupy ERGO Hestia Integralia.

Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji,

KGHM Polska Miedź S.A.

Lidia Marcinkowska- Bartkowiak

11:30 - 11:50 AM

Deklaracja praw człowieka

w KGHM i inne dobre praktyki

Przerwa kawowa

11:50 - 12:20

12:20 - 12:35

Wyzwania związane z zarządzaniem różnymi pokoleniami.

Program mentoringowy w ZPPM

Beata Staszków

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Panel: współpraca międzypokoleniowa jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu z rynku pracy

12:35 - 13:15
Łukasz WereszczyńskiEwa Szczecińska- Zielińska

Prowadząca:

Ewa GarbaczewskaPrezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Polkowice – Sieroszowice”

Mentor w programie mentoringowym ZPPM, doświadczony menedżer sprzedaży, praktyk w budowaniu zespołów wielopokoleniowych

Dyrektor ds. pracowniczych, KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice"

Bogusław Szarek

Beata Staszków

13:15 - 13:35

Różnorodność a raportowanie ESG – obowiązek czy szansa?

Urszula Baranowska
Ekspertka ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju

Dobra praktyka globalnej firmy w zakresie promowania różnorodności

13:35 - 13:50

13:50 - 14:00

Podsumowanie i zakończenie

PRELEGENCI

Beata Staszków

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Jestem menedżerem z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem pracy w Polsce i Wielkiej Brytanii oraz potwierdzonymi sukcesami w zakresie poprawy jakości świadczonych usług w instytucjach non-for-profit, uczelniach wyższych oraz firmach konsultingowych. W latach 1991-2001 pracowałam w nowopowstających uczelniach wyższych takich jak Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy i Wyższa Szkoła Zarządzania ( Polish Open University).Po ukończeniu studiów MBA, rozpoczęłam pracę jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych.

Moje umiejętności opracowywania i wdrażania strategii marketingowych połączone z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami szkoleniowymi i konsultingowymi na rzecz dużych podmiotów oraz małych i średnich firm pozwalają mi podnosić ich efektywność.Jako Zastępca Dyrektora Biura Związku Pracodawców Polska Miedź w latach 2006-2009, zbudowałam relacje z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz przemysłu wydobywczego oraz instytucjami działającymi na rzecz pracodawców w kraju i zagranicą.

W latach 2010- 2016 pracowałam jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, Workstream Consulting, Career Intelligence i Mentor EU w Wielkiej Brytanii.

Moją pasją jest czytanie literatury, słuchanie muzyki poważnej i yoga

Małgorzata Tomasik

Rada Programowa, Inicjatywa Razem Dla Różnorodności w Biznesie

Ekspert od spraw zasobów ludzkich z ponad dwudziestoletnią praktyką w zawodzie. Posiada szerokie doświadczenia praktyczne i sukcesy w pracy nad zachowaniem w organizacjach w tym kulturą i wdrożeniem zmian, zaangażowaniem pracowników, satysfakcją zawodową czy rozwojem.Zajmowała się także komunikacją wewnętrzną w firmach, negocjacjami ze związkami zawodowymi czy pozycjonowaniem firmy jako pracodawcy z wyboru. Jej największą pasją w zarządzaniu zasobami ludzkimi zawsze było pozyskiwanie odpowiednich talentów i kompetencji do organizacji, wspieranie ich rozwoju zawodowego, a także ich późniejszej pracy jako liderów rozwijających zespoły i organizacje w Polsce i za granicą.

Joanna Kaczmarek – Jarosz

Dyrektor ds. sprzedaży w PKO Banku Polskim

Menadżer z 26 letnim doświadczeniem, osiągając cele stawia na zespól poprzez budowanie długoterminowych relacji, współpracuje z podmiotami gospodarczymi na Dolnym Śląsku, uczestnicząc w rozwoju Firm i podziwiając sukcesy przedsiębiorców.

Magdalena Wróbel

Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, KGHM Polska Miedź S.A. Członek Rady Programowej HR Data Club

Z tematyką rozwoju potencjału ludzkiego związana zawodowo od ponad 22 lat. Pełniła funkcję członka zarządu w międzynarodowej firmie doradczo-szkoleniowej AchieveGlobal, zarządzała Departamentem Szkoleń i Jakości w PKO BP S.A.. Jest członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społeczne oraz Rady Programowej HR Data Club. Specjalizuje się w budowaniu strategii, wdrażaniu narzędzi rozwoju pracowników w organizacjach, transformacją cyfrową procesów HR oraz zagadnieniami związanymi z dialogiem społecznym. Od kilku lat propaguje zagadnienia związane ze zdrowiem mentalnym pracowników. Temat prelekcji:„Porozmawiajmy o firmie”– nowatorskie podejście do badania zaangażowania w przedsiębiorstwie produkcyjnym

•Strategia dialogu z pracownikami

•Realna motywacja w turbulentnych czasach- doświadczenia ostatnich miesięcy

•Rola właściwej komunikacji w kreowaniu pozytywnych doświadczeń pracowników

Bohdan Pecuszok

Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce oddział Legnica

Menedżer z przeszło 30-letnim doświadczeniem pracy w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., 16 lat pracował na stanowiskach Członka Zarządu w spółkach Grupy Kapitałowej. Magister ekonomii , Certyfikowany Coach i Mentor, Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej, Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce Oddział w Legnicy, Członek Rady Głównej Związku Ukraińców w Polsce.

Beata Bukowska

Partner firmy Inwenta, Inicjatywa Razem dla Różnorodności w Biznesie

Od ponad 20 lat związana jest z branżą doradztwa personalnego. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management. A ponadto: pomysłodawczyni Konferencji Lato HR; Partner Inwenta, Prezes SNI oraz Współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).

Lidia Marcinkowska- Bartkowiak

Dyrektor Naczelny ds. Komunikacji, KGHM Polska Miedź S.A.

Od lipca 2018 dyrektor naczelny ds. komunikacji KGHM Polska Miedź SA oraz członek zarządu Fundacji KGHM Polska Miedź SA. Wcześniej założyciel i dyrektor zarządzająca Neuron Agencji Public Relations. Public relations zajmuje się od 1998 roku, jest doradcą, twórcą i wykonawcą setek strategii i kampanii dla największych polskich i międzynarodowych organizacji. Trener biznesu, wykładowca, coach. Konsultant i trener międzynarodowych firm szkoleniowych. Przez kilka kadencji pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Związku Firm Public Relations. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Gerhard-Mercator- Universität w Duisburgu.

Łukasz Wereszczyński

Dyrektor ds. pracowniczychKGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze "Polkowice-Sieroszowice"

Krytyczne spojrzenie na rzeczywistość. Determinacja w poszukiwaniu ukrytych zasobów. Wiara w ludzi nie w materię. To moje wartości.Jestem radcą prawnym aktywnie działającym w obszarze budowania relacji i zarządzania konfliktem. Doradzam różnym gremiom w ramach instytucji dialogu społecznego i kształtuję zasady współpracy partnerów społecznych. Podejmuję wyzwania związane z reorganizacją procesu pracy i jej wynagradzania. Procesem tym zarządzam pełniąc od kilku lat funkcję dyrektora ds. pracowniczych w kopalni miedzi. Szkolę i występuję publicznie. Udzielam się jako mentor. Przede wszystkim słucham.

Ewa Szczecińka- Zielińska

Dyrektor Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Legnicy

Ekspert ds. wizerunku. Kreuję wizerunek miast, osób i instytucji, tworzę kampanie wizerunkowe i promocyjne, pomagam wyjść z kryzysów (wizerunkowych i w komunikacji). Tworzę kampanie społeczne, strategie i projekty. Od kilkunastu lat jestem związana z pracą w samorządzie.Jestem administratywistą, która znaczną część zawodowego życia poświęciła dziennikarstwu ekonomicznemu. Pracowałam dla największych dzienników ekonomicznych w Polsce (Gazeta Giełdy Parkiet”, „Puls Biznesu”), gdzie specjalizowałam się w tematyce związanej z przemysłem miedziowym.Od kwietnia 2015 roku zarządzam pracą zespołu odpowiedzialnego za komunikację i promocję Legnicy. Koordynuję współpracę z partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym m.in. z KGHM Polska Miedź SA, zarządzam miejskim wolontariatem, odpowiadam za komunikację z podmiotami zewnętrznymi, miejskimi instytucjami i spółkami.Interesuję się zagadnieniami smart city. Idee inteligentnych miast poznawałam w Hiszpanii i Anglii. Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu zarządzania w sektorze publicznym/zarządzania miastem (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).W styczniu 2022 roku ukończyłam studia dyplomowe Executive Master of Business Administration (MBA).Fascynuje mnie zarządzanie kryzysem.

Bogusław Szarek

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Polkowice – Sieroszowice”, KGHM Polska Miedź S.A.

Od 1992 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Sieroszowice”, po połączeniu kopalni Sieroszowice z kopalnią Polkowice od 1996 roku Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” O/ZG „Polkowice – Sieroszowice”.Od 2012 roku Członek Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyboru pracowników.

Ponadto:Wiceprzewodniczący Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi NSZZ „Solidarność”.

Ewa Garbaczewska

Mentor w programie mentoringowym ZPPM, doświadczony menedżer sprzedaży, praktyk w budowaniu zespołów wielopokoleniowych

Manager z ponad 20 letnim doświadczeniem, z czego od ponad 18 lat w zarządzaniu sprzedażą (B2B, B2C). Pracowała zarówno w dużych korporacjach, jak i mniejszych dynamicznie rozwijających się organizacjach. Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe „Psychologiczne kompetencje w zarządzaniu” (SWPS). Certyfikowany mentor na poziomie Mentor Foundation. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzieli się z innymi. Od 2017 roku bierze udział w programie mentoringowym Związku Pracodawców Polska Miedź. Prywatnie uwielbia podróże. Każdy program mentoringowy to dla niej nowa, ciekawa, wspólna podróż mentora i mentee.

Urszula Baranowska

Ekspertka ds. komunikacji i zrównoważonego rozwoju

Menedżerka z wieloletnim doświadczeniem w obszarze komunikacji korporacyjnej i marketingowej w największych polskich firmach. Ekspertka w zakresie budowania relacji z interesariuszami, komunikacji kryzysowej, komunikacji zmian oraz kultury organizacyjnej. Wdrażała pierwsze w polskich firmach projekty zrównoważonego rozwoju (m.in. w PKN ORLEN, PGE, PSE). Członkini zespołu redakcyjnego i współautorka Standardu Informacji Niefinansowych - regulacji SEG dot. raportowania danych niefinansowych. Trenerka komunikacji interpersonalnej, ICC Coach, Reiss Profile Master.

Jerzy Nadolny

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, którą ukończył w 1980 roku zdobywając tytuł mgr inż. organizatora przemysłu. Swoją karierę zawodową rozpoczął w Hucie Miedzi „Legnica”. Od 1988 roku zatrudniony w Zakładach Urządzeń Górniczych „Lena” w Wilkowie, początkowo jako z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych, a następnie Dyrektor Zakładu. Od 29 lat pełni funkcję Prezesa Zarządu w Mine Master Sp. z o.o. Sprawuje ją nieprzerwanie od początków jej działalności tj. 1993 r. Pozycja rynkowa jaką ma obecnie Mine Master Sp. z o.o. w branży górniczej jest efektem maksymalnego wykorzystania szans, z którymi zetknęła się firma w swojej 29-letniej historii - powstanie Boart Leny, współpraca z globalnym branżowym podmiotem, a następnie możliwość funkcjonowania na własny rachunek już jako Mine Master. W szczególności to drugie wydarzenie, dostrzeżenie szansy na przeprowadzenie wykupu menedżerskiego i budowa przedsiębiorstwa zgodnie z własną wizją, można uznać za przyczyny sukcesu Mine Master. Doskonała znajomość branży, zjednanie kierownictwa i całej załogi wokół wspólnej misji, ciężka praca i konsekwentna strategia doprowadziła w krótkim czasie do pozycji, z której firma kierowana przez Jerzego Nadolnego z powodzeniem konkuruje na rynku maszyn podziemnych z takimi gigantami jak Sandvik czy Epiroc. Zapalony narciarz i żeglarz oraz miłośnik tenisa ziemnego.

Prezes Zarządu firmy Minemaster

Monika Ostęp

HR Partner w Accenture Polska

Monika Ostęp jest HR Partnerem w Accenture Polska. Pracuje również jako trenerka i coach. Jest głównie zaangażowana w pracę z ludźmi nad osiąganiem ich celów osobistych i zawodowych. Współtworzy inicjatywę Razem dla Różnorodności w Biznesie. Jej główne zainteresowania to praca z ludźmi oparta na ich mocnych stronach i praktykowanie jogi.

Joanna Gembal

Joanna Gembal jest ekspertką w dziedzinie budowania kultury organizacyjnej i środowiska pracy. Obecnie, swoje szerokie doświadczenie zawodowe i kompetencje biznesowe wykorzystuje w obszarze, który jest dla niej bliski i ważny. Jako HR I&D Lead zarządza projektami związanymi z tematyką inkluzywności i różnorodności, reprezentuje Accenture Polska na forum krajowym i międzynarodowym. Za swoje osiągnięcia w dziedzinie I&D zdobyła nagrodę Equality Award.

Ekspertk w dziedzinie budowania kultury organizacyjnej i środowiska pracy

Daria Uljanicka

Członkini Zarządu Fundacji Grupy ERGO Hestia Integralia

Członkini zarządu Fundacji Grupy Ergo Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Z Fundacją Integralia związana jest od 2004 roku. Stworzyła strategię rozwoju Integralii i rozwinęła jej działalność. Wdrażała i zarządzała programami współfinansowanymi ze środków pomocowych (EFS, FIO). Była współtworzącą zasady funkcjonowania fundacji korporacyjnych w ramach projektu budowania standardów działania fundacji korporacyjnych w Polsce, zrealizowanego w latach 2012-2015 przez Forum Darczyńców. Swoją drogę zawodową rozpoczęła od pracy nauczyciela a następnie asystenta Client Account Department w EY. Szczególny obszar jej zainteresowań to psychologia i D&I.

Małgorzata Tomasik

Ekspert od spraw zasobów ludzkich z ponad dwudziestoletnią praktyką w zawodzie. Posiada szerokie doświadczenia praktyczne i sukcesy w pracy nad zachowaniem w organizacjach w tym kulturą i wdrożeniem zmian, zaangażowaniem pracowników, satysfakcją zawodową czy rozwojem.Zajmowała się także komunikacją wewnętrzną w firmach, negocjacjami ze związkami zawodowymi czy pozycjonowaniem firmy jako pracodawcy z wyboru. Jej największą pasją w zarządzaniu zasobami ludzkimi zawsze było pozyskiwanie odpowiednich talentów i kompetencji do organizacji, wspieranie ich rozwoju zawodowego, a także ich późniejszej pracy jako liderów rozwijających zespoły i organizacje w Polsce i za granicą.

Rada Programowa, Inicjatywa Razem

Dla Różnorodności W Biznesie

Beata Bukowska

Partner firmy Inwenta, ekspert rynku pracy

Małgorzata Czerwińska

Dyr. Regionalny PKO BP

bio

Magdalena Wróbel

Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi

bio

Agnieszka Wiśniak

Psycholożka

Psycholog, psychoterapeuta. Trener biznesu, mediator, nauczyciel akademicki. Wspiera organizacje w dbaniu o zdrowie psychiczne pracowników, prowadzi praktykę psychoterapeutyczną. Akredytowany coach International Coach Federation na poziomie ACC. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, SWPS oraz Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Pracuje według paradygmatu psychologii integracyjnej.

Bohdan Pecuszok

Prezes Stowarzyszenia Ukraińców w Polsce, Oddział Legnica.

bio

Aleksandra Klimont

Rada Programowa, Inicjatywa Razem

Dla Różnorodności W Biznesie

Anna Sahata

Młodszy Konsultant ds. Imigracji w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień|Littler

Anna posiada dwuletnie doświadczenie w zakresie imigracji pracowników, które zdobywała w agencji pracy tymczasowej. W PCS | Littler wspiera Zespół imigracyjny, uzyskując stosowne zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców.

Kinga Polewka-Włoch

Radca prawny, prawnik w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler

W czasie studiów reprezentowała Uniwersytet Jagielloński w międzynarodowym konkursie arbitrażu gospodarczego, dzięki czemu poznała zalety pozasądowych metod rozwiązywania sporów. Pierwsze kroki w zawodzie stawiała w znanych krakowskich kancelariach, zdobywając doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, a także w Polskiej Ambasadzie w Londynie, gdzie zaczęła się jej przygoda z prawem imigracyjnym. Specjalizuje się w sprawach dot. legalizacji zatrudnienia i pobytu pracowników zagranicznych, w tym w planowaniu i optymalizacji projektów global mobility. Doradza przedsiębiorcom także w zakresie prawa HR, w tym m. in. w kwestii zwolnień, mobbingu i dyskryminacji, planowania i rozliczania czasu pracy oraz w sporach sądowych.

Ekspertka ds. public relations. Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa i nauk politycznych. Od lat 90-tych związana z branżą public relations. Rzecznik prasowy Fundacji Teraz Polska, następnie menadżer w agencji PR Media&Doradztwo. Doradca w gabinecie ministra spraw zagranicznych, wicedyrektor Wydawnictwa Sejmowego. Szefowa biura posła do Parlamentu Europejskiego. Specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacyjnych, organizatorka konferencji i debat. Zaangażowana społecznie. Członkini Rady Programowej Inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie.

Karolina Schiffter

adwokat, partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień | Littler

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa pracy. Zbudowała jeden z największych zespołów imigracji i Global Mobility, funkcjonujący w strukturach kancelarii w Polsce. Jest cenionym ekspertem w obszarze prawa imigracyjnego i relokacji pracowników. Cyklicznie publikuje artykuły w gazetach codziennych i czasopismach naukowych. Aktywnie działa w organizacjach międzynarodowych i jest regularnie zapraszana jako prelegent na międzynarodowe konferencje. Zdobyła pierwsze miejsce w 5 edycji konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016

Od ponad 20 lat związana jest z branżą doradztwa personalnego. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management. A ponadto: pomysłodawczyni Konferencji Lato HR; Partner Inwenta, Prezes SNI oraz Współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).

PARTNERZY STRATEGICZNI