Neuroróżnorodność

w miejscu pracy

25 października 2022

12:00 - 13:30

Zarejestruj się

Zapisz się na webinar!

W trakcie webinarium dowiemy się, dlaczego pracodawcy coraz częściej uznają neuroróżnorodność za atut, a nie niedostatek. Porozmawiamy o tym, z jakiego powodu temat zatrudniania osób neuroróżnorodnych jest tak ważny i jakie korzyści przynosi firmom.

Dobrymi praktykami zatrudniania osób ze spektrum autyzmu podzielą się przedstawiciele EY. Opowiedzą, jak wyglądały początki programu, zaprezentują doświadczenia międzynarodowe, a także zalety takiej współpracy z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika.


Ekspertka z Fundacji AlterEdu opowie o zasadach prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej – czego unikać, o co zadbać, aby właściwie rozpoznać kompetencje pracownika, jego mocne strony i potrzeby w środowisku pracy.


Przedstawiciele Kancelarii Prawnej PCS Littler zaznajomią nas z aspektami prawno-pracowniczymi zatrudniania osób neuroróżnorodnych.


Zastanowimy się wspólnie, jak tworzyć atmosferę sprzyjającą efektywnej komunikacji pomiędzy kandydatem a pracodawcą.


Będziemy mieli okazję do lepszego zrozumienia, jak funkcjonują osoby neuroróżnorodne; poszerzymy wiedzę na ten temat.

Zapraszamy!

Przekonamy się, że stworzenie integracyjnego środowiska pracy korzystnie wpływa na całą organizację dzięki wyższemu poziomowi zespołowej kreatywności.

Program

12:00-12:15

Małgorzata TomasikBeata Staszków
Członek Zarządu Fundacji

Razem dla Różnorodności w BiznesiePrezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Powitanie

Kim jesteśmy? Dlaczego temat zatrudniania osób neuroróżnorodnych jest dla nas ważny? Poznajcie naszych partnerów - rozmowa z Beatą Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.

12:15-12:35

Kazik KloneckiNina GrzymałaPartner Zarządzający EY Consulting
Analityk, Cyber Security Implementation, EY

Dobra praktyka EY, NCoE

(Neurodiversity Center of Excellence)

Rozmowa na temat dobrych praktyk zatrudniania osób ze spektrum autyzmu w EY. Dowiemy się, jak wyglądały początki programu, poznamy doświadczenia międzynarodowe EY w tym zakresie, a także wyzwania i zalety takiej współpracy dla pracodawcy i pracownika.

12:35-12:50

Agnieszka SozańskaEkspert RdR, Fundacja AlterEdu

Jak prowadzić rozmowę rekrutacyjną

i wspierać relacje zawodowe z osobą neuroróżnorodną?

W jaki sposób stworzyć atmosferę sprzyjającą efektywnej komunikacji pomiędzy pracodawcą a kandydatem w spektrum autyzmu. Czego unikać i o co zadbać, by właściwie rozpoznać kompetencje pracownika, jego mocne strony i potrzeby w środowisku pracy.

12:50-13:00

Zatrudnianie osób neuroróżnorodnych

– aspekty prawno-pracownicze

Rozmowa z prawnikami z Kancelarii Prawnej PCS Littler: Marcinem Szlasą-Rokickim i Bartoszem Wszeborowskim, prowadząca Beata Bukowska, Prezes Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie

Marcin Szlasa-Rokicki
Bartosz Wszeborowski
Beata Bukowska

Radca prawny, starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | LittlerAdwokat, starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | LittlerPrezes Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie

13:00-13:20

Spektrum autyzmu - wyzwaniem dla Rodziców.

Jak przygotować dziecko ze spektrum autyzmu

do samodzielności?

Rozmowa z Magdaleną Wróbel, Dyrektor Naczelną ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi, KGHM Polska Miedź S.A., dr hab. Katarzyną Śledziewską, prof. UW oraz Ewą Krakowiak-Świątnicką, HR Dyrektor, ERGO Technology & Services, prowadząca Ewa Kaniewska, Dyrektor Zarządzająca Fundacji Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie

Magdalena WróbelKatarzyna Śledziewska

Ewa Krakowiak-ŚwiątnickaEwa Kaniewska

Dyrektor Naczelna ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A.prof. UW, Dyrektor Zarządzająca DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Dyrektor DELab UW, Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.Dyrektor Zarządzająca Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie

HR Dyrektor ERGO Technologies & Services


13:20-13:30

Zakończenie, podsumowanie i pytania

Prelegenci

Małgorzata Tomasik

Członek Zarządu Fundacji

Razem dla Różnorodności w Biznesie

Beata Staszków

Prezes Zarządu Związku

Pracodawców Polska Miedź

Marcin Szlasa-Rokicki

Radca prawny, starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Kazik Klonecki

Partner Zarządzający EY Consulting w Polsce

Nina Grzymała

Analityk, EY

Bartosz Wszeborowski

Adwokat, starszy prawnik w PCS Paruch Chruściel Schiffter Stępień Kanclerz | Littler

Agnieszka Sozańska

Beata Bukowska

Prezes Fundacji

Razem dla Różnorodności w Biznesie

Magdalena Wróbel

Dyrektor Naczelna ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź S.A.

Katarzyna Śledziewska

prof. UW, Dyrektor Zarządzająca DELab UW, Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Dyrektor DELab UW, Profesor na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ekspert od spraw zasobów ludzkich z ponad dwudziestoletnią praktyką w zawodzie. Posiada szerokie doświadczenia praktyczne i sukcesy w pracy nad zachowaniem w organizacjach, w tym kulturą i wdrożeniem zmian, zaangażowaniem pracowników, satysfakcją zawodową czy rozwojem.Zajmowała się także komunikacją wewnętrzną w firmach, negocjacjami ze związkami zawodowymi czy pozycjonowaniem firmy jako pracodawcy z wyboru. Jej największą pasją w zarządzaniu zasobami ludzkimi zawsze było pozyskiwanie odpowiednich talentów i kompetencji do organizacji, wspieranie ich rozwoju zawodowego, a także ich późniejszej pracy jako liderów rozwijających zespoły i organizacje w Polsce i za granicą.

Po ukończeniu studiów MBA, rozpoczęła pracę jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych. Umiejętności opracowywania i wdrażania strategii marketingowych połączone z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami szkoleniowymi i konsultingowymi na rzecz dużych podmiotów oraz małych i średnich firm pozwalają mi podnosić ich efektywność. Jako Zastępca Dyrektora Biura Związku Pracodawców Polska Miedź w latach 2006-2009, zbudowała relacje z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz przemysłu wydobywczego oraz instytucjami działającymi na rzecz pracodawców w kraju i zagranicą. W latach 2010- 2016 pracowała jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, Workstream Consulting, Career Intelligence i Mentor EU w Wielkiej Brytanii.

Posiada 27-letnie doświadczenie w kierowaniu różnorodnymi zespołami, które realizowały złożone i zakrojone na szeroką skalę projekty transformacyjne dla największych firm z różnych sektorów w Polsce, w regionie i globalnie. Przez ostatnie kilka lat Kazik był liderem zespołu Cyberbezpieczeństwa w EY Polska, a także kierował zespołami świadczącymi usługi Cyberbezpieczeństwa w subregionie EY Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Azji Środkowej. Kazik prowadził największe projekty w obszarze cyberbezpieczeństwa w EY w skali krajowej i globalnej.

W EY pracuje na stanowisku analityka od ponad roku w zespole Cyber Security Implementation, Technology Consulting.

Człowiek w spektrum, miłośniczka książek, gier oraz technologii, typowy nerd i mama uroczej czterolatki.

Na rynku pracy od dziewiętnastego roku życia, ale dopiero teraz czuje, że znalazła właściwą branżę, bo komputery ją interesowały od zawsze.

Jest anglistką i polonistką pracującą od ponad 30 lat z młodzieżą neuroróżnorodną i uczniami z niepełnosprawnościami. Prowadziła językowe zajęcia autorskie dla dyslektyków i osób z afazją. Od 2015 roku pracuje w szkołach fundacji AlterEdu, które specjalizują się w skutecznej i przyjaznej edukacji dzieci oraz młodzieży z problemami rozwojowymi – ASD, autyzm, zaburzenia obsesyjne, depresja, zaburzenia odżywiania, fobia szkolna, dyspraksja, niedosłuch, deficyty narządu wzroku. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie ewaluacji i rewalidacji osób w spektrum autyzmu. Prowadzi szkolenia dotyczące rozmaitych zagadnień związanych z autyzmem i szeroko pojętą neuroróżnorodnością dla nauczycieli, rodziców, fundacji oraz innych instytucji. Współpracowała z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, brała udział w konferencjach i projektach dotyczących rozwoju dorosłych osób w spektrum. Prowadziła grupy wsparcia dla rodziców oraz indywidualne konsultacje dla osób z ASD. Jest mamą studentki czwartego roku APS, która rozwija się w spektrum autyzmu.

Zarządzający Zespołem Sporów Sądowych. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, sporach pracowniczych oraz ochronie danych osobowych w zatrudnieniu. Z prawem pracy związany od początku swojej kariery zawodowej. Posiada bogate doświadczenie w zakresie bieżącego doradztwa w różnych obszarach prawa HR. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, w tym sporach o premie, nadgodziny, odszkodowania, przywrócenie do pracy, ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawach o podłożu dyskryminacji i mobbingu. Pomaga klientom w przeprowadzaniu zwolnień pracowników oraz zwolnień grupowych w taki sposób, aby nie powodowały późniejszych sporów. Jego doradztwo obejmuje także ochronę prywatności i danych osobowych z zakresu HR, monitoring pracowników, ochronę sygnalistów, ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa, transakcje przejścia zakładu pracy oraz kwestie świadczeń i benefitów pracowniczych. Prowadzi szkolenia oraz jest autorem wielu publikacji prasowych z zakresu prawa pracy. Fundator i członek Rady Fundacji Razem dla Różnorodności.

Od ponad 6 lat doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy. Specjalizuje się w sporach sądowych, indywidualnym prawie pracy oraz w sprawach związanych z naruszaniem tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji. Posiada doświadczenie w zatrudnianiu i rozwiązywaniu zatrudnienia z członkami zarządu, przejściach zakładu pracy oraz relacjach ze związkami zawodowymi. Wspiera przedsiębiorców w kwestiach związanych z BHP, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków przy pracy. Reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych i karnych. Autor publikacji i szkoleń z zakresu prawa pracy. Członek zespołu ds. prawno-administracyjnych Fundacji Razem dla Różnorodności.

Od ponad 20 lat związana jest z branżą doradztwa personalnego. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management. A ponadto: pomysłodawczyni Konferencji Lato HR; Partner Inwenta, Prezes SNI oraz Współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).

Prowadzi badania nad transformacją cyfrową firm i instytucji publicznych, skupiając się na przemianach pracy i kultury organizacyjnej. Autorka licznych raportów i ekspertyz w obszarze cyfryzacji, współautorka książki "Gospodarka cyfrowa.

Jak nowe technologie zmieniają świat".

Ewa Krakowiak-Świątnicka

HR Dyrektor ERGO Technologies & Services

Ewa Kaniewska

Dyrektor Zarządzająca Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie

Z tematyką rozwoju liderów związana od ponad 20 lat. Jako członek zarządu międzynarodowej firmy doradczo-szkoleniowej AchieveGlobal, wdrażała pierwsze w Polsce programy rozwoju przywództwa w sektorze produkcyjnym i finansowym. Zarządzała Departamentem Szkoleń i Jakości w PKO Banku Polskim, projektując i wdrażając zmiany kutry organizacyjnej. Pełniła funkcję Dyrektora Biura Zarządu i Rozwoju Kadr oraz Pełnomocnika Zarządu ds. Spraw Dialogu Społecznego w Przewozach Regionalnych Sp. z o.o. wspierając Zarząd w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa.Specjalizuje się w budowania strategii HR, wdrażaniu zmian i digitalizacji procesów HR.Jej osobistą misją jest budowanie pomostu pomiędzy twardymi wynikami firmy a wartością człowieka w organizacji. Matka trzech synów, pasjonatka biegania i rowerów szosowych.

Posiada ponad 20 letnie doświadczenia w zarządzaniu zespołami HR i kształtowaniu polityki personalnej, które zdobywała w wielu międzynarodowych korporacjach (m.in. w J. P. Morgan, Citi, Johnson &Johnson, Carlsberg, ABB). Nadzorowała procesy HR w 11 krajach, prowadząc m.in. duże restrukturyzacje i wprowadzając w organizacjach nowe rozwiązania z zakresu HR. Zbudowała silne, lojalne i zaangażowane zespoły. Mentorka wspierająca przywództwo kobiet, członkini Rady Programowej Fundacji Liderek Biznesu.

Absolwentka wydziału chemii Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych zzakresu Administracji i Zarządzania SGH.Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w międzynarodowych korporacjach z branży medycznej w zakresie kompleksowego zarządzania sprzedażą, promocją i kreowaniem pozycji firm na rynku polskim. Wielokrotnie brała udział w międzynarodowych projektach z zakresu formułowania strategii i rozwoju firm, zarówno na poziomie kraju, regionu jak i globalnej organizacji. Prowadziła projekty edukacyjne rozwijające potrzeby i świadomość personelu medycznego, m.in. w zakresie bezpiecznego środowiska pracy.

Ekspert RdR, Fundacja AlterEdu

Partnerzy strategiczni