Różnorodność ma moc!

27 września 2023, start 9:30

Bezpłatny udział online

Icon

Zarejestruj się!
Bezpłatny streeming online

Warsztaty

O Konferencji

Z wielką przyjemnością zapraszamy Cię na wyjątkową konferencję poświęconą budowaniu różnorodnego, równego i włączającego środowiska pracy.


Naszym gościem specjalnym będzie pan Profesor Adam Bodnar, wykładowca, działacz na rzecz obrony praw człowieka w Polsce, były Rzecznik Praw Obywatelskich.


W gronie menadżerów, prezesów, dyrektorów HR i ekspertów zapoznamy się z najlepszymi praktykami z zakresu DE&I na świecie i w Polsce, będziemy dyskutować o tym jakie programy w tym obszarze wdrażają obecnie firmy, jaka jest rola przywódców i HR w budowaniu różnorodności i włączania, jakie korzyści przynosi DE&I, jak technologia zapobiega wykluczeniu. RAZEM zastanowimy się jak wdrażać programy DE&I i budować w przedsiębiorstwach środowisko i koalicję na rzecz bezpiecznych, efektywnych i włączających miejsc pracy.


Naszym celem jest zbudowanie przyjaznego i efektywnego środowiska pracy, w którym każdy pracownik znajdzie swoje miejsce i będzie mógł być integralną częścią organizacji. To wszystko w otoczeniu wyjątkowego miejsca, czyli Praskiego Centrum Koneser gdzie mieści się Google for Startups Campus z którego będziemy transmitować konferencję.


Poznaj szczegóły najbardziej gorącego wydarzenia tej jesieni!

Program

8.30 - 9.30

Poranna kawa

09.30 - 9.40

Zarząd Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie

Powitanie

Ewa Rzodkiewicz - prowadząca konferencję: Różnorodność ma moc!

9.40 - 10.10

dr hab. Adam Bodnar

Wykład Gościa Specjalnego

Profesor, Dziekan Wydziału Prawa, Uniwersytet SWPS, Profesor Wizytujący, Uniwersytet w Kolonii (Academy for European Human Rights Protection), Senior Fellow, Democracy Institute Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU) w Budapeszcie, Rzecznik Praw Obywatelskich VII kadencji (09.2015 – 07.2021).

10.10 - 11.00

Andrzej Chodacz - CEO, Seris Konsalnet Cleaning, CMO, Seris Konsalnet

Anna Kułach - Prezeska Zarządu, E.ON Foton

Paweł Tynel - Partner, COO, EY Polska

Magdalena Kotlarczyk - Country Director, Google Poland

Bożena Leśniewska - Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska

Agnieszka Maciejewska - Group Vice President – People & Culture, Warner Bros Discovery


Prowadzący: red. Wojciech Szeląg - Interia.pl

Beata Bukowska - Prezeska Fundacji, Razem dla Różnorodności w Biznesie

Panel prezesów „Czy DE&I jest siłą naszych przedsiębiorstw?”

Zapraszamy na ekscytującą debatę prezesów, poświęconą tematyce różnorodności, równości i włączania (DE&I) w biznesie. W czasie tej dyskusji prezesi znanych organizacji z różnych sektorów gospodarki przedstawią swoje strategie i inicjatywy mające na celu promowanie różnorodności w czterech głównych obszarach: synergia kobiet i mężczyzn, wielokulturowość, zarządzanie pokoleniami, włączanie osób z niepełnosprawnościami oraz inne aspekty DE&I w swoich organizacjach. Przyjrzymy się konkretnym działaniom, celebrowaniu sukcesów i dążeniu do budowania inkluzywnej kultury pracy. Dołącz do nas, aby dowiedzieć się, jak inspirujące przywództwo może zmienić krajobraz biznesowy w kierunku większej równości i sprawiedliwości społecznej na rynku pracy.

11.00 - 11.20

Magdalena Kotlarczyk - Country Director, Google Poland

Konrad Rychlewski - Partner Experience Specialist, Google Poland

Inkluzywni z pomocą technologii

- praktyka biznesowa w Google

Technologia ma być inkluzywna - brzmi pięknie - ale co to znaczy w praktyce biznesowej? Konkretne przykłady, jak z pomocą technologii Twoja firma może zaprosić do współpracy osoby z grup wykluczonych, np: umożliwić pracę osobom z niepełnosprawnościami. Co my jako pracodawcy możemy zrobić, aby przeciwdziałać wykluczeniu.

11.20 - 11.40

Katarzyna Olczak - HR & Talent Director, Bain & Company

Wayne Boley - Executive Vice President, Global Business Services, Bain & Company


Diversity and Inclusion make a great couple: how to work consciously with inclusion

Różnorodność tworzy dobrą parę z inkluzywnością: jak pracować świadomie z inkluzywnością

The presentation will cover several aspects of inclusion: its complexity, cultural and language nuances, and all supported by examples from the business reality of a global company.

Prezentacja obejmie kilka aspektów inkluzywności: jej kompleksowość, niuanse kulturowe i językowe, a wszystko poparte przykładami z biznesowej rzeczywistości globalnej firmy.

Prelekcja w języku angielskim

11.40 - 12.10

Przerwa na kawę

12.10 - 12.55

Anna Sirocka - Prezeska Zarządu Fundacji Liderek Biznesu. Partner EY, Lider Zespołu ds. MSSF

Monika Buchajska-Wróbel - Wiceprezeska, Stowarzyszenie Interim Managers

Małgorzata Tomasik - Wiceprezeska Zarządu, Fundacja Razem dla Różnorodności w Biznesie

Marzena Strzelczak - Doradczyni Zarządu ds. DEI, Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Monika Truszkowska-Bednarek - Prezeska Zarządu, Fundacja Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia


Prowadząca: Aleksandra Klimont-Bodzińska - Wiceprezeska Zarządu, Fundacja Razem dla Różnorodności w Biznesie

Panel NGO „Przyszłość DE&I”

Zaproszone fundacje oraz organizacje, które aktywnie włączają się w propagowanie wartości DE&I w biznesie, podzielą się swoją motywacją do działania, przedstawią swoje cele i najważniejsze osiągnięcia. Zastanowią się także, jak wspólnie mogą wpływać na docenienie wartości wdrażania rozwiązań z zakresu różnorodności i włączania zarówno w biznesie, jak i w społeczeństwie.

12.55 - 13.15

Sylwia Bogucka - Dyrektorka Transformacji B2B, Orange Polska

Program Razem

- praktyka biznesowa Orange Polska

Razem to program, którego celem jest ukazanie, jak ważne dla działalności biznesowej jest wykorzystanie potencjału każdego z nas poprzez budowanie zrównoważonych zespołów.

Opowiemy, jak tworzyliśmy program, który obecnie służy zarządzaniu różnorodnością w firmie - od sieci pracowniczej do programu, od zbioru projektów do strategii biznesowej, od kwestii płci do innych aspektów różnorodności.

13.15 - 13.35

Anna Michna-Humeniuk – HR Director Poland, Mondi Group

Katarzyna Gajos - Communication & Employer Branding Manager, Mondi Świecie S.A.

Joanna Bednarska - Menedżerka ds. rozwoju pracowników, różnorodności i inkluzywności, Mondi Świecie S.A.

Make the change - jak zaczerpnąć z potencjału kobiet w środowisku produkcyjnym?

Podzielimy się naszymi doświadczeniami budowania i wzmacniania obecności kobiet na wszystkich poziomach organizacji produkcyjnej.Po co? Po to, aby z odwagą budowały swoją moc, korzystały z niej w życiu osobistym i zawodowym, wzmacniały swoją autentyczność i pewność siebie. Równocześnie pragniemy wydobywać potencjał, który płynie z obecności kobiet zarówno wewnątrz naszej firmy, jak i na szerszym rynku pracy.

Opowiemy o tym, kogo zapraszamy do przyglądania się utartym przekonaniom, do zmiany myślenia w kontekście różnorodności i równych szans, a w konsekwencji do współtworzenia i współwdrażania zmiany. Podzielimy się tym, gdzie w tej zmianie jest łatwo, a gdzie potrzebujemy przystanąć na dłużej.Pokażemy również te działania, które krok po kroku budują społeczność kobiet w naszej organizacji i jaką to daje moc. W końcu podzielimy się tym, co jest zachętą dla kobiet do własnego rozwoju, do myślenia o zmianie i nowych możliwościach dla siebie i dla organizacji. To bardzo kompleksowe i wielowątkowe działania. Wszystkie jesteśmy pasjonatkami takich projektów.

13.35 - 13.55

Joanna Miłachowska – Prezeska, Siemens Healthineers Polska

Zdrowie i dobrostan a poczucie przynależności pracowników

Czy odpowiedzialność pracodawcy za zdrowie i dobrostan pracowników kończy się na zapewnieniu pakietu prywatnych usług medycznych? W Siemens Healthineers poszliśmy o wiele dalej – od wielu lat prowadzimy unikalne pod względem zakresu programy edukacyjne i profilaktyczne, których celem jest zdrowie i dobrostan naszych pracowników. Tylko w tym roku każdy z nas miał możliwość wykonania bezpłatnych badań full body MRI, USG i dermatoskopii. Co roku, dzięki wczesnemu wykryciu chorób, programy prozdrowotne pozwalają kilkorgu z nas podjąć leczenie na możliwie wczesnym etapie, zachować zdrowie i być może – życie. Edukując oraz zapewniając dostęp do badań nie tylko realizujemy naszą odpowiedzialność wobec firmowej społeczności. Budujemy także silne poczucie przynależności i równego traktowania. Poruszając się w tak wrażliwej materii jak zdrowie, musimy jednak nasze działania prowadzić uważnie i mądrze – dlatego dzielimy się naszymi doświadczeniami.

13.55 - 14.40

Lunch

14.40 - 15.00

dr hab. Bolesław Rok

Potencjał różnorodności w zarządzaniu.

Jak wyjść poza granice firmy?

Jak zmienia się system zarządzania w firmach w obliczu wyzwań cywilizacyjnych? Czy zarządzanie różnorodnością mieści się tylko w ramach HR, czy też staje się podstawą całościowego systemu zarządzania? Jaki związek może mieć diversity z wdrażaniem innowacji, z budowaniem wartości rynkowej, z polityką zakupową, z marketingiem i sprzedażą? Dlaczego w politykach różnorodności tak rzadko wspomina się o klientach i czy warto to zmieniać?

15.00 - 15.50

Paweł Biarda - Członek Zarządu ds. Komercyjnych, CCO, Nexera

Aleksandra Zawadzka - CFO, Alsendo

Krzysztof Rosłaniec - Prezes Zarządu, Dot2Dot

Karolina Zdrodowska - Dyrektorka-koordynatorka ds. przedsiębiorczościi dialogu społecznego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Prowadząca: Monika Nachyła - Partnerka, Abris Capital Partners

Standardy ESG jako droga do zwiększania wartości firmy i jej atrakcyjności jako pracodawcy

Czym w praktyce są dzisiaj standardy ESG i dla kogo są ważne

Jak ESG kształtuje polityki HR i kulturę firmy?

Jaką rolę we wdrażaniu standardów ESG odgrywa Chief People Officer?

15.50 - 16.10

Paweł Tynel - Partner, COO,EY Polska

Trzy pokolenia w jednym stały biurze

- czyli o różnorodności pod jednej firmy dachem

Trzy różne pokolenia w jednej firmie to odmienne style pracy, zwyczaje i sposoby komunikacji, ale również jeden z kluczy do sukcesu rynkowego. Każde pokolenie ma inne spojrzenie, dzięki czemu patrzymy na świat z wielu perspektyw. Opowiemy, w jaki sposób wielopokoleniowość wzmacnia EY.

16.10 - 16.30

Michał Woroch - Prezes fundacji Krok Po Kroku, podróżnik, fotograf

Ograniczenia czy możliwości - 371 dni odpowiedzi.

Opowieść o na niezwykłej podróży "Wheelchairtrip 371 dni z Ziemi Ognistej na Alaskę”, podjętej przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich przy użyciu starego Land Rovera Defendera. To opowieść o przekształcaniu ograniczeń w twórcze działanie, wnikliwej diagnozie porażki i zmiany podejścia do problemów.

16.30 - 16.50

dr Marzena Mazur - psycholog biznesu, autorka audycji Strefa Szefa w TOK FM

Niech lepiej powie to facet..

W 2010 roku przeprowadzono badanie, w którym studentom przedstawiono dokonania odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy i zapytano czy chcieliby u tej osoby pracować. W jednej grupie studentów przedsiębiorcą był mężczyzna, w drugiej kobieta, ale opis w obu przypadkach był ten sam. Więcej studentów bardziej podziwiało i chciało pracować u mężczyzny, niż u kobiety. Jednym z czynników, które wymieniali była jego wiarygodność. Podobnie jest z wystąpieniami publicznymi. To, co mówi mężczyzna jest postrzegane jako bardziej wiarygodne i wiemy to z polskich badań. Porozmawiajmy więc o różnym postrzeganiu kobiet i mężczyzn w biznesie i zastanówmy się, jak to zmienić.

16.50- 17:00

Zakończenie

Poznaj naszych prelegentów

W czasie konferencji planujemy debaty i panele dyskusyjne, merytoryczne prelekcje, ciekawe studia przypadków, wystąpienia typu TEDex, oraz wiele innych atrakcji, które nas zintegrują i połączą w myśl idei DE&I

Ewa Rzodkiewicz

Dyrektorka Loży Warszawskiej Business Centre Club

Icon Icon Image

Prof. Adam Bodnar

Magdalena Kotlarczyk

Profesor, Dziekan Wydziału Prawa,

Uniwersytet SWPS

Country Director,

Google Poland

Image Image Icon
Icon Icon Image

Profesor zarządzania (sustainability management) w Akademii Leona Koźmińskiego

Icon

Bolesław Rok

Image

Michał Woroch

Prezes fundacji Krok Po Kroku, podróżnik, fotograf

Image

red. Wojciech Szeląg

Interia.pl

Anna Sirocka

Prezeska Zarządu Fundacji Liderek Biznesu. Partner EY, Lider Zespołu ds. MSSF

Icon Icon Icon Image

Katarzyna Olczak

Monika Nachyła

HR & Talent Director,

Bain & Company

Partnerka,

Abris Capital Partners

Image Image

Sylwia Bogucka

Dyrektor Transformacji B2B,

Orange Polska

Icon Icon Image

Marzena Strzelczak

Doradczyni Zarządu ds. DEI,

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Image Image

Paweł Biarda

Członek Zarządu ds. Komercyjnych, CCO, Nexera

Icon

Andrzej Chodacz

CEO, Seris Konsalnet Cleaning, CMO, Seris Konsalnet

Icon Image

Monika

Truszkowska-Bednarek

Konrad Rychlewski

Prezeska Zarządu,

Fundacja Grupy Ergo Hestia

- Partner Experience Specialist, Google Poland

Image Image

Anna Michna-Humeniuk

HR Director Poland,

Mondi Group

Icon Icon Image

Katarzyna Gajos

Communication & Employer Branding Manager, Mondi Świecie S.A.

Image Image

Joanna Bednarska

Menedżerka ds. rozwoju pracowników, różnorodności i inkluzywności,

Mondi Świecie S.A.

Icon
Icon Icon

Bożena Leśniewska

Wayne Boley

Wiceprezeska Zarządu ds. Rynku Biznesowego, Orange Polska

Executive Vice President, Global Business Services, Bain & Company

Image Image Image

Paweł Tynel

Partner, COO,

EY Polska

Icon

Krzysztof Rosłaniec

Prezes Zarządu,

Dot2Dot

Icon Icon Image

Aleksandra Zawadzka

CFO, Alsendo

Image Image

Joanna Miłachowska

Prezeska,

Siemens Healthineers Polska

Icon

Beata Bukowska

Prezeska Fundacji Razem dla Różnorodności w Biznesie

Icon Icon Icon Image

Monika Buchajska - Wróbel

Małgorzata Tomasik

Wiceprezeska,

Stowarzyszenie Interim Managers

Wiceprezeska Zarządu, Fundacja Razem dla Różnorodności

w Biznesie

Image Image
Image

Wiceprezeska Zarządu, Fundacja Razem dla Różnorodności

w Biznesie

Icon

Aleksandra

Klimont-Bodzińska

Image

dr Marzena Mazur

Psycholog biznesu, autorka audycji Strefa Szefa w TOK FM

Icon Image

Agnieszka Maciejewska

Group Vice President – People & Culture, Warner Bros Discovery

Icon
Image

Dyrektorka-koordynatorka ds. przedsiębiorczościi dialogu społecznego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Karolina Zdrodowska

Image

Anna Kułach

Prezeska Zarządu,

E.ON Foton

Icon

Bądź razem z nami!

80 zł

Pakiet promocyjny

dla środowisk NGO

Gwarantowane miejsce na sali


Wartościowy networking


Lunch i przerwy kawowe
Wypełnij formularz
Wypełnij formularz

Po wypełnieniu formularza prześlemy szczegółowe informacje


Pakiet partnerski

dla firm

Zapytaj o cenę!

Zarejestruj się

Dostęp do konferencji online


Możliwość zadawania pytań na czacie


Dostęp do nagrania

Darmowy streaming online

0 zł

*brutto

*

Partnerzy strategiczni

Partner wydarzenia

Chcemy uczynić waszą markę jeszcze bardziej widoczną i zintegrowaną z naszym wydarzeniem, dlatego przygotowaliśmy specjalną sekcję, w której przedstawimy wasze logo na naszej stronie konferencji.


Jak to działa?

Wysyłacie nam swoje logo, a my umieszczamy je bezpłatnie na naszej stronie, gwarantując szeroki zasięg wśród uczestników zainteresowanych konferencją. W zamian za umieszczenie loga na stronie konferencji, prosimy o wykonanie kilku prostych działań promocyjnych. Otrzymacie od nas gotowe materiały, w tym grafikę i przykładowy tekst.


Jesteś zainteresowany? Napisz do nas: konferencja@razemdlaroznorodnosci.pl, a my skontaktujemy się z Tobą!

Wspieram różnorodność!

Partnerzy wydarzenia

Patroni i partnerzy medialni

Organizator wydarzenia

Fundacja Razem dla Różnorodności w Biznesie po kilku latach działania jako społeczna inicjatywa, zrealizowaniu 19 konferencji, z udziałem prawie 2000 uczestników, w tym roku przekształciła się w fundację.


Naszą misją jest popularyzowanie idei różnorodności na wielu poziomach:

• wierzymy, że przełamywanie stereotypów i zmiana świadomości społecznej na temat różnorodności jest niezbędne i możliwe,

• pokazujemy organizacjom, że integrowanie działań z obszaru różnorodności, równości i inkluzji ze strategią firmy przyniesie im konkretne korzyści biznesowe,

• uświadamiamy jednostkom, że różnorodność jest wartością, która wzbogaca i rozwija nas jako ludzi i jako społeczeństwo.


Naszym głównym celem jest działanie wraz z biznesem na rzecz budowania środowiska różnorodności, włączania i równości w firmach oraz tworzenia bezpiecznych i efektywnych miejsc pracy. Chcemy upowszechniać dobre praktyki, edukować i budować taki rynek pracy, który jest przyjazny dla jego uczestników.


Fundatorzy: Urszula Baranowska, Monika Buchajska-Wróbel, Beata Bukowska, Anna Jaguszewska-Bogacz, Ewa Kaniewska-Trzcińska, Aleksandra Klimont-Bodzińska, Katarzyna Olczak, Monika Ostęp, Marcin Szlasa-Rokicki, Małgorzata Tomasik, Marcin Wower, Dorota Zdun-Angotti

Fundacja Razem dla Różnorodności w Biznesie z siedzibą przy ul. Filtrowej 75/17, 02-032 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0001011196, NIP: 7011123106.

kontakt@razemdlaroznorodnosci.pl