Czy wiesz jak zatrudniać osoby

z niepełnosprawnościami?

Dobre praktyki i zasady prawne

Zapisz się bezpłatnie!

7 grudnia 2021


od 12:00 do 14:00

online, zoom

Zapisz się na bezpłatny webinar!

W trakcie konferencji porozmawiamy o kluczowych obszarach w procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Days
Hours
Minutes
Seconds

Będziemy dyskutować o tym, czym wyróżniają się i jakie korzyści przynoszą firmie zespoły, w których pracują osoby z niepełnosprawnościami.


Dobrymi praktykami podzielą się przedstawicielki Grupy ERGO Hestia. Na podstawie kilkunastoletniego doświadczenia Fundacji Grupy ERGO Hestia Integralia opowiedzą, jak wygląda proces włączania, zwrócą uwagę na istotne elementy on boardingu i wyjaśnią, jak ważny jest monitoring zatrudnienia.


Poznamy cztery filary, dzięki którym decyzja o zatrudnieniu osoby (nie)pełnosprawnej przyniesie korzyści obu stronom. Zagadnienia prawne omówią reprezentanci kancelarii prawnej PCS | Littler. Wyjaśnią, czym jest zakład pracy chronionej, na co może liczyć pracodawca zatrudniający osoby z niepełnosprawnościami, jakie uprawnienia posiadają te osoby w pracy.


Będziemy dyskutować o tym, dlaczego pracodawcy ciągle niechętnie zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami i co można zrobić, aby tę sytuację zmienić.

Zapraszamy!

AGENDA

od 12:00 do 14:00

12:00-12:15

Beata Bukowska


Beata Staszków


Partner Inwenta

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

POWITANIE

Zastanowimy się wspólnie, czy organizacje mają świadomość, że samo podjęcie decyzji o działaniach włączających osoby z niepełnosprawnościami do struktur firmy nie gwarantuje sukcesu? Omówimy kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę, aby inkluzywność nie była jedynie przyjemnie brzmiącym sloganem społecznej odpowiedzialności biznesu, a stanowiła element codziennej praktyki szanującej różnorodność oraz dawała rzeczywistą satysfakcję i korzyści.Prelegentki, na bazie własnych sukcesów i porażek, opowiedzą, dlaczego warto podjąć wysiłek, jakie kluczowe elementy należy wziąć pod uwagę w procesie włączania oraz jak ułożyć strukturę działań. Co zrobić, aby kompletne puzzle dały finalnie rozwiązanie korzystne dla obu stron i były wartością dodaną dla organizacji, jej pracowników oraz klientów.

12:15-13:00

Monika Truszkowska-Bednarek


Magdalena Koncewicz


Aleksandra Klimont

Prezeska Fundacji Grupy ERGO Hestia Integralia

HR Biznes Partner Grupy ERGO Hestia

Rada Programowa Inicjatywy Razem

dla Różnorodności

Prawnicy z kancelarii PCS | Littler poruszą najważniejsze informacje związane z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Uczestnicząc w webinarze, dowiedzą się Państwo między innymi czym jest zakład pracy chronionej, a także jakie znaczenie z perspektywy pracodawcy ma stopień niepełnosprawności pracownika. Poznają Państwo zarówno uprawnienia przysługujące niepełnosprawnym w pracy, jak i obowiązki, z którymi należy się liczyć, zatrudniając osoby z niepełnosprawnościami. Nie zabraknie praktycznych porad, które pozwolą Państwu lepiej zrozumieć i prawidłowo wdrożyć dobre praktyki w tym zakresie.

13:00-13:45

Kinga Polewka-Włoch


Bartosz Wszeborowski


Maciej Sielicki

Kancelaria prawna PCS | Littler

Kancelaria prawna PCS | Littler

Kancelaria prawna PCS | Littler

Dyskusja z uczestnikami i odpowiedzi na pytania.

13:45-14:00

Beata Bukowska


Beata Staszków


Partner Inwenta

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

ZAKOŃCZENIE SPOTKANIA

PRELEGENCI

Beata Bukowska

Od ponad 20 lat związana jest z branżą doradztwa personalnego. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management. A ponadto: pomysłodawczyni Konferencji Lato HR; Partner Inwenta, Prezes SNI oraz Współzałożycielka Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).

Partner Inwenta

Beata Staszków

Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Po ukończeniu studiów MBA, rozpoczęła pracę jako konsultant biznesowy i interim menadżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kompleksowych procesów restrukturyzacyjnych. Umiejętności opracowywania i wdrażania strategii marketingowych połączone z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu projektami szkoleniowymi i konsultingowymi na rzecz dużych podmiotów oraz małych i średnich firm pozwalają mi podnosić ich efektywność.Jako Zastępca Dyrektora Biura Związku Pracodawców Polska Miedź w latach 2006-2009, zbudowała relacje z międzynarodowymi organizacjami działającymi na rzecz przemysłu wydobywczego oraz instytucjami działającymi na rzecz pracodawców w kraju i zagranicą.W latach 2010- 2016 pracowała jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, Workstream Consulting, Career Intelligence i Mentor EU w Wielkiej Brytanii.

Maciej Sielicki

Kancelaria prawna PCS | Littler

Doradza pracodawcom w zakresie aspektów materialnoprawnych i formalnoprawnych relokacji oraz zatrudniania cudzoziemców. Prowadzi i koordynuje procedury uzyskiwania zezwoleń na pracę i pobyt cudzoziemców oraz wdraża procesy promocji pracowników w kontekście prawa imigracyjnego.

Monika Truszkowska-Bednarek

Prezeska Fundacji Grupy ERGO Hestia Integralia

Od 1994 roku związana zawodowo z Grupą ERGO Hestia. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Handlu Zagranicznego. Wieloletnia menadżerka w strukturach sprzedażowych ERGO Hestii. Od 2014 roku Prezeska Zarządu Fundacji Grupy ERGO Hestia na rzecz integracji zawodowej osób z niepełnosprawnościami Integralia. Współtworzy i realizuje politykę różnorodności i inkluzywności w Grupie ERGO Hestia oraz wdraża praktyki wspierające zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

Magdalena Koncewicz

HR Biznes Partner w Ergo Hestia

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - studiów magisterskich - Zarządzanie i Marketing oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi.HR Biznes Partner z wieloletnim doświadczeniem w różnych obszarach biznesowych. Certyfikowany trener i coach, doradzający w zakresie rozwoju zawodowego. Od stycznia 2019 roku odpowiedzialna z rekrutację i rozwój kadr w Grupie ERGO Hestia.

Kinga Polewka-Włoch

Kancelaria prawna PCS | Littler

Pierwsze kroki w zawodzie stawiała w znanych krakowskich kancelariach, zdobywając doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, a także w Polskiej Ambasadzie w Londynie, gdzie zaczęła się jej przygoda z prawem imigracyjnym. Specjalizuje się w sprawach dot. legalizacji zatrudnienia i pobytu pracowników zagranicznych, w tym w planowaniu i optymalizacji projektów global mobility. Doradza przedsiębiorcom także w zakresie prawa HR, w tym m. in. w kwestii zwolnień, mobbingu i dyskryminacji, planowania i rozliczania czasu pracy oraz w sporach sądowych

Aleksandra Klimont

Rada Programowa Inicjatywy Razem

dla Różnorodności

Ekspertka ds. public relations. Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa i nauk politycznych. Od lat 90-tych związana z branżą public relations. Rzecznik prasowy Fundacji Teraz Polska, następnie menadżer w agencji PR Media&Doradztwo. Doradca w gabinecie ministra spraw zagranicznych, wicedyrektor Wydawnictwa Sejmowego. Szefowa biura posła do Parlamentu Europejskiego. Specjalizuje się w tworzeniu strategii komunikacyjnych, organizatorka konferencji i debat. Zaangażowana społecznie. Członkini Rady Programowej Inicjatywy Razem dla Różnorodności w Biznesie.

Bartosz Wszeborowski

Kancelaria prawna PCS | Littler

Od ponad 4 lat doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa pracy. Specjalizuje się w sporach sądowych, zbiorowym prawie pracy oraz w sprawach związanych z naruszaniem tajemnicy przedsiębiorstwa i zakazu konkurencji. Reprezentuje Klientów w postępowaniach cywilnych i karnych. Autor publikacji z zakresu prawa pracy

PARTNERZY STRATEGICZNI